Prawo do odstąpienia od umowy

  • Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia zakupu usługi stosowne oświadczenie w formie maila na adres sklep@poznajdusze.pl
  • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
  • Po rezygnacji z usługi następuje zwrot poniesionych przez kupującego kosztów.
  • Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy.
  • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku skorzystania z usługi w całości lub w części.